• Litwa
  • 23 października, 2018 9:18

Polscy Litwini mają wątpliwości co do referendum o obywatelstwie

Litwini mieszkający w Polsce wątpią, że pomyślny wynik referendum w sprawie obywatelstwa, pozwoli im na pozyskanie obywatelstwa Litwy.

BNS
Polscy Litwini mają wątpliwości co do referendum o obywatelstwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Pytanie referendum dotyczy zachowania obywatelstwa poprzez wrodzone prawo. ,,My tego prawa nie posiadamy, gdyż nasi ojcowie urodzili się na terenie obcego państwa – Polski, jesteśmy obywatelami Polski” – mówi prezes wspólnoty Litwinów w Polsce Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Aby udowodnić wrodzone prawo do litewskiego obywatelstwa, Litwini mieszkający w Polsce powinni przedstawić dowody na to, że naprawdę są Litwinami. Jak twierdzą, dokumenty w archiwach, są spisane tylko w języku polskim, a nazwiska spolszczone.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011 mniejszość litewska w Polsce liczy 7 376 osób. Większość z tej grupy (65,99 proc.) zamieszkuje w województwie podlaskim (4 867 osób). 5 408 osób w ostatnim spisie wskazało język litewski jako swój język ojczysty (2900 kobiet oraz 2508 mężczyzn). W podziale na charakter miejsca zamieszkania język litewski jako ojczysty wskazało 1 405 mieszkańców miast oraz 4 003 mieszkańców wsi. 5 303 osoby zadeklarowały używanie języka litewskiego w kontaktach domowych (w przypadku 3 597 osób był zaś to jedyny język używany w kontaktach domowych).

Referendum, które odbędzie się 12 i 26 maja przyszłego roku, ma wprowadzić zmianę w Konstytucji RL, zgodnie z którą osoba pochodzenia litewskiego, która otrzymała obywatelstwo kraju odpowiadającej integracji europejskiej lub transatlantyckiej, nie traci automatycznie litewskiego obywatelstwa.

Obecnie Konstytucja RL stanowi, że poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i obywatelem innego kraju.

Z badań wynika, że 33 proc. mieszkańców popiera podwójne obywatelstwo, 38 proc. raczej popiera, 12 proc. raczej nie popiera i 5 proc. nie popiera w ogóle.

57 proc. ankietowanych odpowiedziała, że weźmie udział w referendum, 16 proc. nie weźmie udziału, 27 proc. nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

PODCASTY I GALERIE