• Litwa
  • 23 sierpnia, 2017 6:09

Połowa mieszkańców zamierza dodatkowo płacić za edukację dzieci

Rodzice na Litwie coraz więcej uwagi i pieniędzy kierują na wychowanie i kształcenie dziecka.

zw.lt
Połowa mieszkańców zamierza dodatkowo płacić za edukację dzieci

Fot. Joanna Bożerodska

Przeprowadzone badanie opinii społecznej wskazują, że prawie połowa respondentów zamierza dodatkowo płacić za edukację.

49 proc. pytanych uważa, że szkoła do której od września będzie uczęszczało ich dziecko, zapewni w pełni poziom nauki i wychowanie. 44 proc. rodziców jest gotowa na dodatkowe inwestycje – opłatę prywatnych nauczycieli i zajęć pozalekcyjnych.

Przeprowadzone przez instytut Spinter tyrimai badanie wskazuje, że 6 proc. respondentów uważa, że nauka i wychowanie w naszych szkołach jest na poziomie niezadowalającym.

PODCASTY I GALERIE