• Litwa
  • 10 czerwca, 2013 10:26

Połowa mieszkańców kraju popiera legalizację prostytucji

Połowa mieszkańców Litwy popiera legalizację prostytucji, druga połowa opowiada się przeciwko.

zw.lt
Połowa mieszkańców kraju popiera legalizację prostytucji

48 proc. mieszkańców sądzi, że prostytucję należy legalizować: 22,4 proc. uważa, że trzeba to zrobić po to, by kobiety uprawiające nierząd chroniło prawo oraz by czuły się bezpiecznie, 25,6 proc. uważa, że po legalizacji tego zawodu będą płaciły podatki.

48,9 proc. respondentów sprzeciwia się legalizacji: 26,7 proc. uważa prostytucję za niemoralną, zaś 22,2 proc. obawia się wzrostu skali tego zjawiska.

42,7 proc. respondentów uważa, że karze powinny podlegać wszystkie strony tego procederu: sutenerzy, prostytutki oraz klienci. Ponad 28 proc. jest zdania, że kary za uprawianie prostytucji powinny wzrosną do 5 tys. litów. Obecnie kary wynoszą od 300 do 1000 lt, bądź do 30 dni aresztu.

W większości krajów Europy Zachodniej prostytucja jest legalna, lecz nielegalne są powiązane z nią praktyki sutenerskie. W tej grupie krajów legalizację prostytucji i pełne uregulowania towarzyszących jej praktyk wprowadziły m.in. Niemcy, Holandia, Austria, Szwajcaria i in. Szacuje się, że wartość legalnego rynku prostytucji w Niemczech wynosi ok. 18 mld dolarów.

PODCASTY I GALERIE