• Litwa
  • 15 stycznia, 2020 15:15

Politycy nawołują do społecznego sprzeciwu przeciwko otwarciu Ostrowca

Politycy i społecznicy nawołują do aktywnego sprzeciwu przeciwko uruchomieniu budowanej w Ostrowcu na Białorusi elektrowni atomowej. Dążą do założenia centrum, które będzie stale przypominać społeczeństwu o zagrożeniu, jakie stanowi elektrownia. Nawoływać do sprzeciwu ma również podpisane memorandum.

BNS
Politycy nawołują do społecznego sprzeciwu przeciwko otwarciu Ostrowca

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

W opinii byłego przewodniczącego Sejmu restytucyjnego Vytautasa Landsbergisa, Litwa już teraz ponosi straty z powodu elektrowni, bo musi inwestować w ochronę mieszkańców. Zdaniem Landsbergisa nowo powstały ruch powinien żądać, aby zostało zmienione miejsce budowy elekrowni, ponieważ podstawowy wymóg wskazuje, że tego rodzaju obiekty powinny powstawać w odległości co najmniej 100 kilometrów od dużych miast.

Według posła Žygimantasa Pavilionisa, ruch społeczny dąży do tego, by Unia Europejska usłyszała stanowisko Litwy na temat elektrowni w Ostrowcu.

„Chcemy, aby Unia uznała nasze stanowisko za swoje, aby zakazała zakupu elektryczności z tej niebezpiecznej elektrowni” – wskazuje Pavilionis.

Tymczasem sygnatariusz aktu niepodległości Mečys Laurinkus ubolewa, że w naszym kraju nie ma jednego wspólnego stanowiska na ten temat. Według niego, Litwa zbyt późno uświadomiła sobie niebezpieczeństwo tego obiektu.

Z kolei politolog Raimundas Lopata uważa, że nie jest za późno, by sprzeciwić się budowie elektrowni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego należy według niego dążyć do szybszej realizacji projektu synchronizacji sieci energetycznych z Unią oraz stworzyć niezwłocznie system monitoringu.

PODCASTY I GALERIE