• Litwa
  • 4 maja, 2021 14:31

Poligon im. generała Silvestrasa Žukauskasa przypomina o zasadach odwiedzania terenów wojskowych

Gdy dni stają się cieplejsze i rozpoczyna się sezon spacerów na łonie natury, poligon im. generała Silvestrasa Žukauskasa przypomina o zasadach odwiedzania poligonów i ćwiczeń wojskowych, a także terenów niebezpiecznych.

zw.lt
Poligon im. generała Silvestrasa Žukauskasa przypomina o zasadach odwiedzania terenów wojskowych

Fot. BNS/Egdijus Jankauskas

W strefach niebezpiecznych zabrania się:

 – psuć znaki oznaczające niebezpieczne tereny, wyposażenie strzelnic lub inne mienie;

 – zakładać obozowiska;

– rozpalać ogniska, kopać.

Zabrania się poruszanie się po jezdni lub dalej po ścieżce czy też omijania / objeżdżania, jeżeli bariery oznaczające niebezpieczny teren są zamknięte.

Jeśli usłyszycie charakterystyczne odgłosy dla ćwiczeń wojskowych (wystrzały, hałas pojazdów wojskowych itp.), natychmiast bezpiecznie przenieście się z niebezpiecznych terenów.

Nie odwiedzajcie niebezpiecznych terenów, jeśli nie jesteście zapoznani z informacją na tablicy informacyjnej i nie wiecie, czy w tym czasie odbywają się lub będą odbywać się bojowe ćwiczenia strzeleckie.

Zwiedzanie stref niebezpiecznych dozwolone jest wyłącznie wówczas, gdy nie odbywają się bojowe ćwiczenia strzeleckie.

Ważne! W przypadku znalezienia przedmiotów podobnych do materiałów wybuchowych nie wolno dotykać ich i należy natychmiast zawiadomić o tym dzwoniąc pod numer 112 lub numery telefonów, podane na tablicach informacyjnych bądź poinformować o tym przedstawiciela wojska po przybyciu do najbliższej jednostki wojskowej.

Zgodnie z art. 556. i art. 557. rozdziału XXVI Kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej:

 – Naruszenie zasad odwiedzania poligonów i terenów ćwiczeń wojskowych pociąga za sobą upomnienie lub grzywnę od 14 do 30 euro oraz grzywnę dla kierowników osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych od 20 do 80 euro;

– Naruszenie zasad odwiedzania poligonów i terenów ćwiczeń wojskowych w strefach niebezpiecznych grozi karą dla osób od 60 do 140 euro, a dla kierowników osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych – od 90 do 290 euro;

– Nieprzestrzeganie prawomocnych wymagań funkcjonariusza kierującego poligonami wojskowymi i poligonami ćwiczeń wojskowych, policjanta wojskowegolub upoważnionego żołnierza grozi karą pieniężną od 30 do 140 euro, a naczelnikom osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych – od 140 do 300 euro;

– Dostęp na teren wojskowy bez zezwolenia grozi grzywną w wysokości od 20 do 50 euro. W przypadku powtarzającego się naruszenia nakładana jest grzywna w wysokości od 40 do 150 euro;

– Filmowanie, fotografowanie lub w inny sposób wizualizowanie terytorium wojskowego, którego filmowanie, fotografowanie lub wizualizowanie w inny sposób jest zabronione, lub przekazywanie uzyskanych informacji wizualnych innym osobom bez prawa do tego, pociąga za sobą grzywnę w wysokości od 20 do 50 euro. W przypadku powtarzającego się naruszenia nakładana jest grzywna w wysokości od 50 do 150 euro. Może być również nakazana konfiskata nielegalnie uzyskanych informacji wizualnych oraz środków lub sprzętu służącego do ich uzyskania.

Zasady odwiedzania poligonów i ćwiczeń wojskowych, a także stref niebezpiecznych

Na podst. vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE