• Litwa
  • 10 września, 2013 9:58

Policjanci stają się bardziej odporni na łapówki

Ostatnio rejestruje się coraz więcej prób przekupienia funkcjonariuszy policji. Departament Policji ocenia takie dane jako rosnącą odporność funkcjonariuszy na korupcję.

BNS
Policjanci stają się bardziej odporni na łapówki

Fot. BFL/ Redas Vilimas

W pierwszym półroczu bieżącego roku w urzędach policyjnych na Litwie zarejestrowano 448 prób przekupienia funkcjonariuszy.

W porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego, kiedy zarejestrowano 316 takich przypadków, liczba prób przekupienia wzrosła prawie 1,5 raza, zaś w porównaniu z tym samym okresem roku 2011 – prawie 2,5-krotnie.
W 270 przypadkach z 448 funkcjonariuszy policji próbowały przekupić osoby pijane.

W przeważającej większości przekupić funkcjonariuszy próbują mężczyźni. Kobiety stanowią zaledwie 5 procent ogółu osób próbujących dać łapówkę , chociaż są sprawczyniami około 25 procent naruszeń.

Ogólna kwota zaproponowanych funkcjonariuszom łapówek w I półroczu bieżącego roku wyniosła prawie 226 tys. litów. Przed rokiem suma była trzykrotnie mniejsza, czyli w granicach 73 tys. litów.

PODCASTY I GALERIE