• Litwa
  • 13 grudnia, 2017 13:10

Policja walczy ze wzrostem czarnego rynku leków

Po utrudnieniach wprowadzonych w listopadzie, czarny rynek leków poszerza ofertę, a straż graniczna i celna ma więcej pracy, by udaremnić przemyt leków z Rosji i Białorusi na Litwę.

zw.lt
Policja walczy ze wzrostem czarnego rynku leków

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Z kolei policja organizuje częstsze kontrole na targowiska i bazarach, wyłapując handlarzy leków z Rosji i Białorusi.

9 grudnia na przejściu granicznym w Kybartai udaremniono wwóz na Litwę 213 opakowań różnych leków z Rosji.

Litewska Służba Celna przypomina, że osoba fizyczna wjeżdżająca na Litwę z kraju spoza Unii Europejskiej może wwieźć nie więcej niż 10 opakowań leków jeden raz w miesiącu. Jeżeli na własny użytek ptrzebuje większej ilości leków, powinna mieć stosowne zaświadzenie lekarskie.

PODCASTY I GALERIE