• Litwa
  • 22 października, 2014 6:01

Polak – sędzią Litewskiego Sądu Najwyższego

Na mocy postanowienia Sejmu sędzia Andrzej Maciejewski został mianowany sędzią Litewskiego Sądu Najwyższego.

Ewelina Mokrzecka
Polak – sędzią Litewskiego Sądu Najwyższego

Fot. Saulius Chadasevičius/15min.lt

,,Ze względu na wysoki poziom profesjonalizmu Maciejewski jest bardzo ceniony w sędziowskim środowisku. Prezydent RL jest przekonana, że jego fachowa wiedza, jako doświadczonego specjalisty prawa cywilnego, przyczyni się znacznie do rozwoju prawa i jakościowego wykonywania praworządności w Litewskim Sądzie Najwyższym’’ – przedstawiając kandydaturę Maciejewskiego w Sejmie mówiła doradca prezydent ds. prawnych, Rūta Svetikaitė.

Karierę sędzi Maciejewski rozpoczął w roku 2002 w molackim sądzie dzielnicowym, gdzie był również przewodniczącym sądu. Następnie przez kilka lat pracował w II sądzie dzielnicowym miasta Wilna, był zastępcą przewodniczącego sądu.

Od 2008 r. był sędzią sądu okręgowego w Wilnie, gdzie zajmował się głównie powództwem cywilnym.

Ponadto Maciejewski jest przewodniczącym komisji oceniającej prace magistrów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE