• Litwa
  • 10 czerwca, 2014 11:27

Polacy prócz Tomaszewskiego, sympatyzują Uspaskichowi i Paksasowi

  Pokaźna większość Polaków na Litwie głosuje i popiera AWPL, a partie liberalne i konserwatywne nie cieszą się wśród nich popularnością – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Nauk Politycznych na Uniwersytecie Michała Romera.

Antoni Radczenko
Polacy prócz Tomaszewskiego, sympatyzują Uspaskichowi i Paksasowi

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Poza Waldemarem Tomaszewskim, wśród litewskich Polaków popularnością cieszą się były prezydent Rolandas Paksas oraz Wiktor Uspaskich. „W dużym stopniu jest to związane z problemami socjalnymi oraz gospodarczymi Wileńszczyzny, wielu osobom się wydaje, że lewica rozwiąże lepiej i bardziej sprawiedliwie te problemy. Ich zdaniem lewica jest bardziej wrażliwa na kwestie praw mniejszości narodowych, ale tak naprawdę ankietowani nie bardzo się orientowali w partiach i ich programach, najważniejszą rolę odgrywa osoba lidera” – wytłumaczyła Asta Visockaitė z Uniwersytetu Michała Romera, która w ubiegły piątek przedstawiła wyniki badań na konferencji „Polacy Litwy: rozwój przyszłych stosunków”.

Wyniki sondażu.

Zgodnie z badaniami, 50,5 proc. ankietowanych Polaków odpowiedziało, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie dobrze reprezentuje ich interesy, 26 proc. – średnio,  12 proc. odpowiedziało, że ta partia źle reprezentuje ich interesy. 60 proc. badanych odpowiedziało, że nie potrzebna jest druga polska partia. Taką potrzebę natomiast widzi 35 proc. respondentów.

Zdaniem ankietowanych, oprócz AWPL reprezentować polskie interesy mogliby „Porządek i Sprawiedliwość” (25 proc.), Partia Pracy (24 proc.) oraz socjaldemokraci (23 proc.). Natomiast nikłym poparciem społecznym, poniżej 4 proc., cieszą się liberałowie i konserwatyści.

Badania były prowadzone od listopada 2012 do lipca 2013 roku, składały się z dwóch części wywiadu środowiskowego, w którym udział wzięło 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku od 18 do 73 lat; i z ankietowania. Ogółem rozdano 570 ankiet, z których zwrócono 411. Badania skupiły się na trzech jednostkach terytorialnych Wilnie, rejonie wileńskim i solecznickim, czyli na terenach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość polską.

PODCASTY I GALERIE