• Litwa
  • 19 czerwca, 2017 6:02

Polacy, Litwini, Filipińczycy – największe mniejszości narodowe w Islandii

Litwini w Islandii stanowią drugą pod względem wielkości grupę emigrancką w tym kraju – poinformował islandzki urząd statystyczny.

zw.lt
Polacy, Litwini, Filipińczycy – największe mniejszości narodowe w Islandii

Fot. Archiwum

Na pierwszym miejscu znaleźli się Polacy – 13, 7 tys. osób, na drugim Litwini – 1 tys. 880, na trzecim Filipińczycy – 1 tys. 610 osób.

Ogółem w Islandii mieszka 340 tys. osób.

Na Islandii dla Polonii, wiernych kościoła rzymskokatolickiego odbywają się w kościołach kilku miast msze w języku polskim. W języku polskim odbywają się również spotkania religijne innych wyznań.

PODCASTY I GALERIE