• Litwa
  • 17 listopada, 2015 13:58

Polacy chcą bronić kraje bałtyckie przed Rosją

W wypadku, jeśli Rosja zaatakuje któryś z krajów bałtyckich, to polski żołnierz powinien stanąć w jego obronie – takie zdanie opinii publicznej wyłania się z raportu przygotowanego przez Fundację Instytut Praw Publicznych.

zw.lt
Polacy chcą bronić kraje bałtyckie przed Rosją

fot. Ewelina Mokrzecka

Agencja TNS Polska, na zlecenie Instytutu Praw Publicznych w dniach 3–17 sierpnia 2015 roku przeprowadziła badania opinii publicznej na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, 1000 Litwinów, 1000 Łotyszy i 1000 Estończyków w wieku 18–60 lat.

Badania zostały przeprowadzone za pomocą wywiadu internetowego.

Mieszkańcy regionu podzielają opinię, że to Rosja jest odpowiedzialna za wszczęcie konfliktu z Ukrainą, choć odsetek osób o tym przekonanych jest różny w poszczególnych państwach.

Tak uważa dwóch na trzech Polaków (69 proc.) i Litwinów (64proc.), ale już na Łotwie taki odsetek mieszkańców stanowi tylko 40 proc..

Podobny jest odsetek badanych wskazujących na odpowiedzialność obu państw konfliktu, Rosji i Ukrainy – wahają się od 17 proc. w Estonii do 23 proc. na Litwie i Łotwie. Jednocześnie w trzech z czterech badanych krajów większość respondentów (Polska – 80 proc., Litwa – 60proc. , Estonia – 59 proc.) uważa, że Rosja stanowi zagrożenie militarne dla ich państw.

Na Łotwie 55 proc. społeczeństwa nie obawia się takiego zagrożenia.

Podział na dwie grupy występuje natomiast w ocenach potencjalnego rozmieszczenia stałych baz NATO na terytorium własnego kraju. Jedność występuje tylko na Litwie i w Polsce.

62 proc. Polaków i 63 proc. Litwinów popiera rozmieszczenia stałych baz NATO w ich krajach. W pozostałych dwóch krajach poparcie jest znacznie mniejsze. Na Łotwie wynosi 37 proc., a w Estonii – 40 proc.

Tym niemniej Polacy są zdania, że polscy żołnierze powinni bronić krajów bałtyckich, jeśli zostałyby zbrojnie zaatakowane przez Rosję. Większość Polaków (62 proc.) uważa, że w razie rosyjskiego ataku na któryś z krajów bałtyckich polscy żołnierze powinni bronić ich terytorium w ramach działań sojuszu.

Tu można zapoznać się z raportem.

PODCASTY I GALERIE