Polacy i Białorusini są bardziej tolerancyjni wobec małżeństw homoseksualnych niż Litwini

Na Litwie odsetek mieszkańców popierających legalizację małżeństw seksualnych jest najmniejszy spośród wszystkich sąsiadów - Polski, Łotwy czy nawet Białorusi, niższy wskaźnik jest tylko w Rosji – wynika z badań przeprowadzonych przez amerykański think tank Pew Research Center.

zw.lt
Polacy i Białorusini są bardziej tolerancyjni wobec małżeństw homoseksualnych niż Litwini

Fot. BNS/Greta Skaraitienė

Badania były przeprowadzone wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Z badań wynika, że 12 proc. mieszkańców Litwy popiera małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci. Na Łotwie i Białorusi odsetek mieszkańców opowiadających się za legalizacją małżeństw homoseksualnych wynosi 16 proc. Natomiast w Polsce 32 proc., a w Rosji zaledwie 5 proc.

Najbardziej tolerancyjnym pod tym względem społeczeństwem wśród krajów bałtyckich są Estończycy, gdzie 23 proc. popiera takie rozwiązanie.

Liderem rankingu są Czechy, gdzie poparcie małżeństw homoseksualnych sięga 65 proc.

[zwgallery id=”1″]

Najmniej zwolenników jest na Kaukazie, w Armenii i Gruzji legalizację związków małżeńskich tej samej płci popiera tylko 3 proc. społeczeństwa.

Na Ukrainie zwolenników tego typu rozwiązań jest 9 proc., a w Mołdawii – 5 proc.

Centrum Badawcze Pew (Pew Research Center) to bezstronna instytucja, która informuje opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących Amerykę i cały świat. Centrum nie zajmuje stanowiska politycznego. Centrum Badawcze Pew prowadzi badania opinii publicznej i badania demograficzne, analizy treści i badania społeczne na podstawie danych. Ośrodek zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką i sprawowaniem władzy w USA, dziennikarstwem i mediami, Internetem, nauką i technologiami, religią i życiem publicznym, trendami związanymi z ludnością pochodzenia latynoskiego i hiszpańskiego, globalną sytuacją i trendami, a także tendencjami społecznymi i demograficznymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie raporty Centrum są dostępne na stronie www.pewresearch.org.

Kategorie