• Litwa
  • 21 września, 2017 6:02

Polacy i Białorusini są bardziej tolerancyjni wobec małżeństw homoseksualnych niż Litwini

Na Litwie odsetek mieszkańców popierających legalizację małżeństw seksualnych jest najmniejszy spośród wszystkich sąsiadów - Polski, Łotwy czy nawet Białorusi, niższy wskaźnik jest tylko w Rosji – wynika z badań przeprowadzonych przez amerykański think tank Pew Research Center.

zw.lt
Polacy i Białorusini są bardziej tolerancyjni wobec małżeństw homoseksualnych niż Litwini

Fot. BNS/Greta Skaraitienė

Badania były przeprowadzone wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Z badań wynika, że 12 proc. mieszkańców Litwy popiera małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci. Na Łotwie i Białorusi odsetek mieszkańców opowiadających się za legalizacją małżeństw homoseksualnych wynosi 16 proc. Natomiast w Polsce 32 proc., a w Rosji zaledwie 5 proc.

Najbardziej tolerancyjnym pod tym względem społeczeństwem wśród krajów bałtyckich są Estończycy, gdzie 23 proc. popiera takie rozwiązanie.

Liderem rankingu są Czechy, gdzie poparcie małżeństw homoseksualnych sięga 65 proc.

Najmniej zwolenników jest na Kaukazie, w Armenii i Gruzji legalizację związków małżeńskich tej samej płci popiera tylko 3 proc. społeczeństwa.

Na Ukrainie zwolenników tego typu rozwiązań jest 9 proc., a w Mołdawii – 5 proc.

Centrum Badawcze Pew (Pew Research Center) to bezstronna instytucja, która informuje opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących Amerykę i cały świat. Centrum nie zajmuje stanowiska politycznego. Centrum Badawcze Pew prowadzi badania opinii publicznej i badania demograficzne, analizy treści i badania społeczne na podstawie danych. Ośrodek zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką i sprawowaniem władzy w USA, dziennikarstwem i mediami, Internetem, nauką i technologiami, religią i życiem publicznym, trendami związanymi z ludnością pochodzenia latynoskiego i hiszpańskiego, globalną sytuacją i trendami, a także tendencjami społecznymi i demograficznymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie raporty Centrum są dostępne na stronie www.pewresearch.org.

PODCASTY I GALERIE