• Litwa
  • 12 czerwca, 2015 9:15

Poborowi nie wymigują się od służby

Do regionalnych punktów poboru zgłosiło się 8 procent mężczyzn, których pozwano do wojska.

BNS
Poborowi nie wymigują się od służby

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Zdaniem wojskowych jest to dobry wynik uwzględniając fakt, że wszyscy poborowi z listy powinni się stawić do końca września.

Planuje się, że co miesiąc formalności związane z poborem powinno załatwić 25 procent osób wpisanych na listę. Wczoraj minęło dwadzieścia roboczych dni od ogłoszenia listy poborowych.

Ostatnie wezwanie do służby w wojsku zostały wysłane 10 czerwca.

PODCASTY I GALERIE