• Litwa
  • 24 czerwca, 2017 12:42

Po raz pierwszy na Litwie żonaci mężczyźni wyświęceni na diakonów

W sobotę w bazylice archikatedralnej pw. św. św. Piotra i Pawła w Kownie arcybiskup Lionginas Virbalas wyświęci na diakonów pięciu żonatych mężczyzn różnych zawodów. Jak informuje Archidiecezja Kowieńska, jest to fakt historyczny dla Kościoła Katolickiego na Litwie - po raz pierwszy święcenia otrzymają żonaci mężczyźni.

BNS
Po raz pierwszy na Litwie żonaci mężczyźni wyświęceni na diakonów

Diakon stały to już nie osoba świecka, lecz duchowna, ale jeszcze nie ksiądz. Nie nosi sutanny, może jednak udzielać sakramentów chrztu, błogosławić małżeństwa, rozdawać Komunię świętą, prowadzić pogrzeb czy wygłaszać kazania. Będzie mógł mieć również żonę i dzieci, natomiast nie będzie mógł spowiadać ani sprawować Eucharystii.

Trzej nowo wyświęceni diakoni będą pełnili posługę w archidiecezji kowieńskiej, dwaj – w ordynariacie Wojska Litewskiego.

Na świecie diakoni stanowią około 10 proc. wszystkich duchownych Kościoła Katolickiego, ich liczba sięga 45 tys. i ciągle rośnie.

PODCASTY I GALERIE