• Litwa
  • 27 czerwca, 2022 10:08

Planowane jest utworzenie ośrodków wczesnej rehabilitacji dzieci

Aby zapewnić wczesną rehabilitację dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, na Litwie w Wilnie, Kownie, Szawlach, Poniewieżu i Kłajpedzie zostanie utworzonych pięć regionalnych i dwa uniwersyteckie ośrodki rehabilitacji.

BNS
Planowane jest utworzenie ośrodków wczesnej rehabilitacji dzieci

fot. northshore.org

Według Ministerstwa Zdrowia ośrodki będą odpowiedzialne za koordynację świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w gminach.

Oznacza to, że specjaliści w innych gminach kraju będą mogli skorzystać z pomocy lekarzy z pięciu głównych placówek opieki zdrowotnej: bezpośredniej lub zdalnej pomocy w konsultacjach z pacjentami, pomocy metodycznej dla instytucji oraz specjalistów świadczących usługi zdrowotne, edukacyjne i socjalne. usługi dla dzieci itp.

Ministerstwo mówi, że potrzebne są zmiany, aby rodziny w całej Litwie otrzymywały wczesną rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością rozwojową równie szybko i wygodnie.

Specjalną pomoc należy zapewnić nie tylko dziecku z niepełnosprawnością rozwojową, ale także jego rodzicom lub opiekunom: krewni również potrzebują pomocy zarówno specjalistów z dziedziny zdrowia emocjonalnego, jak i fizycznego, aby stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom codziennej opieki nad dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.

Jedną z najważniejszych proponowanych zmian jest szkolenie rodziców. „Rodzice dzieci z niepełnosprawnością rozwojową muszą zostać nauczeni, jak stosować wczesne interwencje rehabilitacyjne w domu, dostosowywać się do środowiska i stosować środki kompensacyjne” – czytamy w raporcie.

Ambulatoryjne usługi wczesnej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju będą świadczone przez dedykowany zespół specjalistów pod kierunkiem pediatrii społecznej. W skład zespołu powinni wchodzić: pediatra społeczny, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda kliniczny, psycholog medyczny, pracownik socjalny, pielęgniarka medycyny ogólnej. W szpitalu zespół specjalistów zostanie uzupełniony o arteterapeutę i pedagoga specjalnego.

W celu poprawy jakości i dostępności leczenia wczesnych zaburzeń rozwojowych zostanie utworzony Komitet Sterujący Usługami Wczesnej Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi.

PODCASTY I GALERIE