• Litwa
  • 16 maja, 2013 15:56

Płacą wszyscy. Litwa przystąpi do europejskiego systemu podatku od transakcji finansowych?

Wkrótce rząd zadecyduje w sprawie przystąpienia Litwy do wspólnego europejskiego systemu podatku od transakcji finansowych, zapowiedział premier Algirdas Butkevičius.

BNS
Płacą wszyscy. Litwa przystąpi do europejskiego systemu podatku od transakcji finansowych?

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Obecnie posiadamy pełną informację dotyczącą szczegółów tego przedsięwzięcia i w najbliższym czasie powrócimy do  tematu” – zapowiedział szef rządu po spotkaniu z unijnym Komisarzem ds. Podatków Algirdasem Šemetą.

Eurokomisarz poinformował, że Litwa w trakcie swojej prezydencji będzie musiała szukać wspólnych rozwiązań w tej sprawie.

W dobie kryzysu gospodarczego i finansowego coraz częściej podkreśla się, że sektor finansowy powinien wykazywać większe zaangażowanie, biorąc pod uwagę obecne zaniżone opodatkowanie sektora związane ze zwolnieniem większości usług finansowych z podatku VAT.

Celem niniejszego wniosku dyrektywy jest wprowadzenie wspólnego podatku od transakcji finansowych, a także równe uczestnictwo instytucji finansowych w kosztach kryzysu oraz uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego usług finansowych.

Aby dyrektywa weszła w życie konieczna jest zgoda 11 państw, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy. Jednak w dyskusji na ten temat mogą brać udział wszystkie kraje członkowskie. Do współpracy „11” mogą przyłączyć się też kolejne państwa Unii Europejskiej.

Krytycy nowego podatku ostrzegają, iż doprowadzi on do podwójnego opodatkowania transakcji finansowych, a także niekorzystnie wpłynie na oszczędności gromadzone na funduszach emerytalnych.

PODCASTY I GALERIE