• Litwa
  • 21 października, 2014 14:47

Piewca reżimu stalinowskiego ma dziesięcioletni zakaz wjazdu na Litwę

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny rozpatrzył dziś skargę obywatela Rosji Aleksandra Diukowa, w której wnioskuje on o zlikwidowanie zakazu wjazdu na Litwę. A Diukow nie został wpuszczony na Litwę w sierpniu, bo Departament Bezpieczeństwa Państwa zakwalifikował go jako osobę zagrażającą porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu jednego z krajów UE. Decyzja sądu zostanie ogłoszona 6 listopada.

BNS
Piewca reżimu stalinowskiego ma dziesięcioletni zakaz wjazdu na Litwę

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

A. Diukow wybierał się na Litwę w sierpniu, gdzie miał promować litewski przekład swojej książki „W przeddzień Holocaustu”. Pracownicy służby granicznej nie wpuścili go jednak do kraju i następnego dnia wysłali samolotem powrotnym do Moskwy.

Jak poinformowali na rozprawie przedstawiciele Departamentu Migracji, A. Diukow jest objęty zakazem wjazdu na Litwę na okres 10 lat. Zgodnie z pismem Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, obywatel Rosji stwarza zagrożenie dla ładu publicznego i bezpieczeństwa jednego z krajów UE.

Zdaniem posła na sejm, historyka Arvydasa Anušauskasa, Aleksander Diukow jest człowiekiem służb specjalnych Rosji, który próbuje w swoich publikacjach usprawiedliwiać przestępstwa reżimu stalinowskiego, między innymi zesłania w roku 1941 i inne represje wobec mieszkańców Litwy.

PODCASTY I GALERIE