• Litwa
  • 27 czerwca, 2013 9:01

Pierwszy dzień szczytu UE w Brukseli. Udział Dali Grybauskaitė

Dzisiaj (27 czerwca) w Brukseli rozpoczyna się szczyt UE, z udziałem prezydent Dali Grybauskaitė. Głównymi tematami obrad mają być: walka z bezrobociem wśród młodych Europejczyków, wsparcie dla przedsiębiorców oraz stan prac nad unią bankową.

zw.lt
Pierwszy dzień szczytu UE w Brukseli. Udział Dali Grybauskaitė

Fot. BFL

W pierwszym dniu spotkania ma zapaść decyzja o przeznaczeniu w ciągu najbliższych dwóch lat 6 mld euro na specjalny program, mający poprawić sytuację młodych Europejczyków na rynku pracy.

Przywódcy państw UE mają też uzgodnić sposoby wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które wskutek kryzysu w wielu krajach wciąż mają problemy z dostępem do kredytów, co hamuje wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

W piątek przewodniczący Rady Europejskiej Herman Achille Van Rompuy ma poinformować o postępach w budowaniu unii bankowej.

Szczyt zatwierdzi także decyzje o rozpoczęciu najpóźniej w styczniu 2014 r. negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE i otwarciu negocjacji dotyczących porozumienia o stowarzyszeniu i stabilizacji z Kosowem. Zatwierdzone zostanie również przystąpienie Łotwy do strefy euro od 1 stycznia 2014 r.

Według unijnych dyplomatów w trakcie planowanego spotkania przywódców państw UE z szefem Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem pojawi się zapewne temat nowego budżetu Unii na lata 2014-2020, który wciąż czeka na zatwierdzenie PE. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa na szczycie może dojść do ostatecznego porozumienia między PE a państwami członkowskimi w tej sprawie.

PODCASTY I GALERIE