• Litwa
  • 24 sierpnia, 2015 10:06

Pierwsi poborowi rozpoczynają służbę

W poniedziałek dziewięciomiesięczną służbę poborową w Batalionie Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda w Kłajpedzie rozpocznie 495 młodzieńców - w tym 19 dziewczyn. Jest to jednostka składająca się w całości z ochotników.

BNS
Pierwsi poborowi rozpoczynają służbę

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Poborowi przybędą do batalionu ze wszystkich oddziałów regionalnych – w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu i Olicie.

W pierwszym dniu otrzymają mundury i ekwipunek. Zapoznają się ze swoją jednostką i tego samego dnia zakwaterują się w koszarach.

Zgodnie z planem, w ciągu pierwszych ośmiu tygodni poborowi przejdą bazowy kurs szkolenia. Będą uczęszczali na wykłady z teorii, uczyli się musztry i statutu wojskowego, zapoznają się z bronią i sprzętem, taktyką wojenną, inżynierią, topografią. Kilka tygodni po rozpoczęciu służby poborowi złożą przysięgę.

Pierwszych poborowych pozdrowiła prezydent Dalia Grybauskaitė, minister ochrony kraju Juozas Olekas, dowódca Wojska Litewskiego generał major Jonas Vytautas Žukas.

W tym roku do obowiązkowej służby wojskowej zostanie powołanych 3 tys. osób. Większość z nich na służbę zgłosi się ochotniczo.

PODCASTY I GALERIE