• Litwa
  • 14 czerwca, 2017 6:03

Pew Research Center: Na Litwie spadła liczba katolików

Z  raportu Pew Research Center pt. „Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej” wynika, że w ciągu siedmiu lat liczba osób na Litwie uważających się za katolików znacznie się zmniejszyła.

zw.lt
Pew Research Center: Na Litwie spadła liczba katolików

Fot. Joanna Bożerodska

W 2008 r. 88 proc. mieszkańców naszego kraju deklarowało przynależność do kościoła katolickiego. W 2015 r. liczba deklarowanych katolików spadła do 75 proc.

„Jednocześnie w historycznie katolickich krajach takich jak Polska, Węgry, Litwa i Czechy, od upadku ZSRR nie odnotowano wzrostu identyfikacji religijnej. Przeciwnie — w tych państwach spadła liczba dorosłych, którzy określają się jako katolicy. Poziom uczestnictwa w obrzędach i inne wskaźniki praktyk religijnych w krajach z większością katolicką są jednak ogólnie wyższe niż u prawosławnych sąsiadów (choć nadal niskie w porównaniu z wieloma innymi częściami świata). Powiązanie między tożsamością religijną i narodową występuje w całym regionie, ale jest słabsze w krajach z większością katolicką. W ujęciu politycznym kraje katolickie spoglądają na Zachód, a nie na Wschód: Znacznie więcej ludzi w Polsce, Chorwacji, na Węgrzech i Litwie twierdzi, że w interesie ich kraju jest bliska współpraca z USA i innymi zachodnimi potęgami, nie zaś przyjęcie stanowiska, że silna Rosja jest niezbędna do zrównoważenia wpływów Zachodu” – napisano w raporcie.

Poza tym 53 proc. badanych na Litwie sądzi, że ich kraj jest bardziej religijny teraz niż w latach 70/80-tych XX wieku. Odwrotny pogląd ma 49 proc. Podobne tendencje są we wszystkich krajach byłego ZSRR.

76 proc. ankietowanych na Litwie odpowiedziało, że wierzy w Boga. Co prawda modli się codziennie tylko 15 proc. mieszkańców. „Mimo że w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej względnie mało osób podaje, że co tydzień chodzą do kościoła, mediana 86 proc. respondentów w 18 krajach objętych badaniem wskazuje, że wierzy w Boga. Odsetek ten przekracza 90 proc. w Gruzji (99 proc.), Armenii (95 proc.), Mołdawii (95 proc.), Rumunii (95 proc.) i Bośni (94 proc.). Najbardziej zauważalnymi wyjątkami są Czechy i Estonia — w obu tych krajach mniej niż połowa respondentów (odpowiednio 29 proc. i 44 proc. ) odpowiedziała, że wierzy w Boga” – czytamy w raporcie.

44 proc. badanych odpowiedziało, że istnieje konflikt z zachodnimi wartościami. Jednak większość litewskich katolików (53 proc.) nie ma nic przeciwko członkom rodziny wyznania prawosławnego.

Tu można zapoznać się z raportem.

Raport, opublikowany w maju bieżącego roku, oparty jest na badaniach przeprowadzonych w 18 krajach regionu (Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Ukraina i Węgry). W każdym kraju ankiety wypełniło od 1300 do 2400 osób

Centrum Badawcze Pew (Pew Research Center) to bezstronna instytucja, która informuje opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących Amerykę i cały świat. Centrum nie zajmuje stanowiska politycznego. Centrum Badawcze Pew prowadzi badania opinii publicznej i badania demograficzne, analizy treści i badania społeczne na podstawie danych. Ośrodek zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką i sprawowaniem władzy w USA, dziennikarstwem i mediami, Internetem, nauką i technologiami, religią i życiem publicznym, trendami związanymi z ludnością pochodzenia latynoskiego i hiszpańskiego, globalną sytuacją i trendami, a także tendencjami społecznymi i demograficznymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie raporty Centrum są dostępne na stronie www.pewresearch.org.

PODCASTY I GALERIE