• Litwa
  • 9 września, 2014 9:53

 Pedofile nie będą mogli pracować z dziećmi?

Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy zaproponowało, aby osoby, wobec których trwało kiedyś postępowanie sądowe za przestępstwa seksualne wobec dzieci, do końca życia nie mieliby możliwości nie tylko pracy z dziećmi, ale również pracy jako wolontariusze w różnych dziecięcych organizacjach, pisze Lietuvos žinios.

BNS
 Pedofile nie będą mogli pracować z dziećmi?

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Ministerstwo proponuje wnieść poprawki do Ustawy o ochronie praw dziecka, które uniemożliwiłyby osobom karanym za przestępstwa seksualne wobec dzieci, jakąkolwiek pracę w organizacjach oświatowych, zdrowotnych, sportowych lub zajmowania się działalnością indywidualną, jeśli ta praca jest bezpośrednio powiązana z pracą z nieletnimi.

Zdaniem ministerstwa w ten sposób zmniejszyłaby się ilość przestępstw seksualnych.

Ministerstwo chce również wprowadzić obowiązek, aby osoby ubiegające się o pracę, udostępniałyby pismo, że nigdy nie były karane za przestępstwa seksualne.

PODCASTY I GALERIE