• Litwa
  • 22 grudnia, 2015 15:25

Pašilis – prokuratorem generalnym

Sejm większością głosów zatwierdził we wtorek trzeciego kandydata prezydent Dalii Grybauskaitė na stanowisko prokuratora generalnego Evaldasa Pašilisa.

BNS
Pašilis – prokuratorem generalnym

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W tajnym głosowaniu kandydaturę Pašilisa poparło 106 posłów, 11 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem poparcie kandydatowi prezydent deklarowali zarówno politycy koalicji rządzącej, jak i opozycji.

Zgodnie z Konstytucją RL, prokuratora generalnego mianuje i odwołuje prezydent po zatwierdzeniu przez sejm. Wcześniej parlament nie zatwierdził dwóch kandydatur Grybauskaitė.

Pašilis ma 15-letnie doświadczenia pracy w sądzie. Karierę prawnika rozpoczął w 1999 roku w Wiłkomierzu. W latach 2007-2012 był przewodniczącym tego sądu.

PODCASTY I GALERIE