• Litwa
  • 3 października, 2016 12:18

Partie polityczne mają podobne zdanie odnośnie służby wojskowej

Przed wyborami wszystkie największe partie polityczne zapowiadają zwiększenie wydatków na obronę, ale mają różne zdania w sprawie poboru do wojska - jedne proponują wprowadzenie wojska powszechnego, inne zaś powrót do wojska zawodowego.

BNS
Partie polityczne mają podobne zdanie odnośnie służby wojskowej

Fot. Joanna Bożerodska

W opinii ekspertów w kwestii obrony na litewskiej scenie politycznej panuje konsensus, dlatego temat ten nie zajmuje dużo miejsca w kampanii wyborczej.

Konserwatyści opowiadają się za tym, by finansowanie ochrony kraju w wysokości 2 procent PKB zostało osiągnięte już w 2018 roku i nie wykluczają zwiększenia budżetu wojska w przyszłości.

Socjaldemokraci i Partia Chłopów i Zielonych również opowiadają się za 2018 rokiem, natomiast Partia pracy, „Porządek i Sprawiedliwość”, Ruch Liberałów i AWPL – ZChR uważają, że finansowanie wojska w wysokości 2 procent PKB powinno być osiągnięte w 2020 roku, co zresztą jest zgodne z porozumieniem partii o finansowaniu obronności, zawartym w 2014 roku.

Od 2014 roku na Litwie została ponownie wprowadzona obowiązkowa służba wojskowa.

Większość państw Europejskich zniosła obowiązkową służbę wojskową jeszcze w poprzednim wieku, jednak z powodu aktywności wojennej Rosji na Ukrainie o wprowadzeniu służby obowiązkowej zaczęła mówić np. Szwecja, podobne dyskusję podjęto również na Łotwie.

Sejm litewski zadecydował, że w ciągu najbliższych pięciu lat na służbę zostanie powołane około 3,5 -4 tys. młodych osób. Decyzja o dokładnej liczbie osób jest podejmowana co roku.

Partia Pracy oraz konserwatyści opowiadają się za wprowadzeniem powszechnej służby wojskowej dla mężczyzn, którzy ukończyli szkołę średnią.

Przedstawiciele partii AWPL- ZChR oraz „Porządku i sprawiedliwości” twierdzą, że obowiązkowa służba wojskowa będzie potrzebna do momentu, aż zostanie utworzone dobrze przygotowane profesjonalne wojsko litewskie.

Lider partii „Porządek i sprawiedliwość” twierdzi również, że na służbę obowiązkową w skróconym terminie (3 miesiące) powinny być powoływane również kobiety.

PODCASTY I GALERIE