Litwa
BNS

Parlament rozpoczyna jesienną sesję

W poniedziałek Sejm zgromadzi się na jesiennej sesji. Podstawowe jej akcenty to przyjęcie przyszłorocznego budżetu, referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa oraz nowe badanie dotyczące bezprawnego wywierania wspływu na polityków.

Rozpoczynająca się sesja znaczy jednocześnie połowę kadencji obecnego Sejmu.

W projekcie programu prac nowej sesji wyróżniono dziesięć priorytetów: budżet przyszłego roku, zmniejszanie rozpiętości socjalnej, przyjęcie strategii demografii, migracji i integracji na lata 2018-2030, integracja niepełnosprawnych i zapewnienie im wsparcia, polepszanie jakości i dostępności usług medycznych, doskonalenie modelu zarządzania uczelniami wyższymi oraz finansowania studiów, wzmacnianie samorządności i społeczności lokalnych, zwiększanie efektywności sektora energetyki i transportu, zmniejszanie korupcji, zapewnienie obronności kraju.

Ogółem w projekcie programu wpisano ponad 600 projektów aktów prawnych i dokumentów towarzyszących. Planowane jest zwołanie 50 sesji plenarnych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!