• Litwa
  • 10 września, 2018 8:15

Parlament rozpoczyna jesienną sesję

W poniedziałek Sejm zgromadzi się na jesiennej sesji. Podstawowe jej akcenty to przyjęcie przyszłorocznego budżetu, referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa oraz nowe badanie dotyczące bezprawnego wywierania wspływu na polityków.

BNS
Parlament rozpoczyna jesienną sesję

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Rozpoczynająca się sesja znaczy jednocześnie połowę kadencji obecnego Sejmu.

W projekcie programu prac nowej sesji wyróżniono dziesięć priorytetów: budżet przyszłego roku, zmniejszanie rozpiętości socjalnej, przyjęcie strategii demografii, migracji i integracji na lata 2018-2030, integracja niepełnosprawnych i zapewnienie im wsparcia, polepszanie jakości i dostępności usług medycznych, doskonalenie modelu zarządzania uczelniami wyższymi oraz finansowania studiów, wzmacnianie samorządności i społeczności lokalnych, zwiększanie efektywności sektora energetyki i transportu, zmniejszanie korupcji, zapewnienie obronności kraju.

Ogółem w projekcie programu wpisano ponad 600 projektów aktów prawnych i dokumentów towarzyszących. Planowane jest zwołanie 50 sesji plenarnych.

PODCASTY I GALERIE