• Litwa
  • 13 grudnia, 2016 13:42

Parlament zatwierdził program rządu

We wtorek parlament zatwierdził program rządu "chłopów" i socjaldemokratów, który został nazwany "Zgodna Litwa".

BNS
Parlament zatwierdził program rządu

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Za przyjęciem programu głosowało 86 posłów, trzech było przeciwko, 40 wstrzymało się od głosu.

Nieprzychylnie program ocenili konserwatyści i liberałowie, natomiast opinie „porządkowców” podzieliły się – trzech posłów głosowało za przyjęciem, a trzech za odrzuceniem. Za przyjęciem planów ministrów głosowali chłop i zieloni, AWPL-ZChR oraz Linas Balsys należący do mieszanej grupy parlamentarnej.

W programie siedemnastego rządu RL najwięcej miejsca poświęcono kwestiom społecznym: wszelkiego rodzaju wsparcie dla rodzin, promocja adopcji, ochrona praw dziecka, walka z przemocą, zwiększenie przyrostu naturalnego.

Rząd chce również zmniejszać dostęp mieszkańców państwa do alkoholu oraz tytoniu, zabronić wszelkiego rodzaju reklamy używek, zwiększyć odpowiedzialność za korupcję. Ma być również zmniejszona liczba instytucji oraz urzędników państwowych.

Program zakłada również przeniesienie terminu wyborów parlamentarnych z jesieni na początek roku, wprowadzenie głosowania elektronicznego. Rozważane będzie również ustanowienie podwójnego obywatelstwa oraz wprowadzenie zasady, która ustanawia, że poseł na Sejm nie może jednocześnie pełnić obowiązków ministra.

„We wszystkich dziedzinach zakresu obowiązków ministrów zostały podjęte ambitne cele. Słowa „zmiany” z obietnic wyborczych zamienią konkretne działania” – we wtorek powiedział przyszły premier Saulius Skvernelis.

Po potwierdzeniu programu rządu przysięgę złoży 14 mianowanych ministrów oraz premier.

PODCASTY I GALERIE