• Litwa
  • 22 września, 2018 14:03

Papież w Wilnie: Patrzcie w przyszłość w duchu dialogu i jedności ze wszystkimi tu żyjącymi

„W swojej historii Litwa zawsze potrafiła przygarnąć, zjednoczyć i przyjąć ludzi różnych narodowości i wyznań. Na tych ziemiach wszyscy znajdowali swój dom: Litwini, Tatarzy, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie i Niemcy, katolicy, prawosławni, protestanci, staroobrzędowcy, muzułmanie i Żydzi" - powiedział papież Franciszek w swoim pierwszym przemówieniu po przybyciu do Wilna. Jak powiedział, właśnie dzięki tolerancji wobec różnić Litwa może być przykładem dla świata.

zw.lt
Papież w Wilnie: Patrzcie w przyszłość w duchu dialogu i jedności ze wszystkimi tu żyjącymi

Fot. Joanna Bożerodska

Papież Franciszek przybył do Pałacu Prezydenckiego tuż po uroczystym powitaniu na lotnisku. Podczas spotkania z prezydent Dalią Grybauskaitė Ojciec Święty wręczył przywieziony z Watykanu prezent – reprodukcję ikony-mozaiki z IX wieku, przedstawiającej Chrystusa. Prezydent z kolei przekazała papieżowi Dzwon Wolności, symbolizujący drogę Litwy do niepodległości. Papież wpisał się w księdze pamiątkowej. Następnie papież Franciszek i Dalia Grybauskaitė odbyli spotkanie w cztery oczy, które trwało około 15 minut.
Jak poinformowała służba prasowa prezydent, przywódcy omówili najbardziej aktualne dla Litwy, regionu bałtyckiego, ale też dla Europy i świata kwestie.

Około godziny 12.30 papież i prezydent pojawili się na placu Daukantasa.

„Ojcze święty, witam Cię w imieniu ludzi kraju, który przetrwał dzięki poświęceniu i nadziei. Dziękuję, że jesteś z nami, że na mapie świata widzisz przede wszystkim małych” – zwróciła się do papieża prezydent.

Jak powiedziała, wizytę papieża odbiera jako prezent dla naszego kraju z okazji stulecia niepodległości.

„Wiem, że ludzie są dla Waszej Świątobliwości ważniejsi niż jubileusze. Ta droga nam setna rocznica jest jednak nieodłączna od Stolicy Apostolskiej, która zawsze wspierała ideę wolności Litwy” – powiedziała Grybauskaitė. „Watykan jako jeden z pierwszych uznał naszą niepodległość i zachęcał do tego inne kraje. A później, w latach okupacji, zachował ambasadę niepodległej Litwy – jako obietnicę wolności, która się spełniła”

Jak dodała prezydent, papież Jan Paweł II odwiedził nasz kraj niedługo po wyprowadzeniu stąd wojsk rosyjskich. Był to znaczący znak pokazany całemu światu, co może kraj dążący do wolności.

„Jest to kraj, który w najtrudniejszych latach – na zesłaniu, w łagrach i więzieniach, w bunkrach partyzanckich – ratowała głęboka wiara. Oddani Kościołowi nieustraszeni ludzie aż siedemnaście lat wydawali i kolportowali „Kronikę Kościoła Katolickiego”. Nie pokonały ich żadne represje KGB. To wszystko podtrzymywało ludzi na duchu”

Grybauskaitė zaznaczyła, że Litwa nie tylko dzieli się bolesnym doświadczeniem, lecz także z dużą wiarą patrzy w przyszłość, a oczekiwania te są przede wszystkim skierowane wobec młodzieży, która urodziła się i dorastała w świetle wolności.

„Razem z nimi wsłuchujemy się w słowa Waszej Świątobliwości, aby zjednoczyć się dla świata, w którym jest więcej człowieczeństwa. W którym będzie mniej ubóstwa, bólu i więcej współczucia. Aby wrota miłosierdzia zawsze pozostawały otwarte”.

Jak dodała, w dniu Pamięci Ludobójstwa Żydów Litwy będziemy wspominali także miłosierdzie naszych rodaków. „W kraju, w którym zderzyły się zbrodnie nazizmu i stalinizmu znalazło się niemało ludzi ratujących Żydów, dla których człowieczeństwo było najważniejsze. Dlatego symboliczne, że Wasza Ekscelencja właśnie w tych dniach jest na Litwie“

Prezydent powiedziała, że wizyta papieża wzmocni wiarę mieszkańców Litwy i doda im nowych sił.

Dziękując za przyjęcie Ojciec Święty podkreślił, że jego wizyta przypada w wyjątkowym czasie – w roku stulecia niepodległości Litwy.

„Stulecie to było naznaczone wieloma próbami i cierpieniem: więzieniami, zsyłkami, nawet męczeństwem. Obchody stulecia niepodległości to okazja, by się zatrzymać i przypomnieć o wszystkich tych doświadczeniach, ożywić więź z tym, co kształtowało wasze państwo, znaleźć rozwiązania na dzisiejsze wyzwania i patrzeć w przyszłość w duchu dialogu i jedności ze wszystkimi tu żyjącymi, aby ani jeden z nich nie czuł się odtrącony” – zaznaczył Franciszek.

„Nie wiemy, co będzie jutro, ale wiemy, że każde pokolenie powinno pielęgnować ducha, który pozwolił każdą konfrontację z bólem i niesprawiedliwością zamienić w potęgę. Tylko w ten sposób korzenie, dzięki którym dzisiaj cieszymy się owocami, pozostaną żywotne i zdrowe. A ten naród rzeczywiście ma mocnego ducha, który pomógł mu przetrwać i stale tworzyć. To wers waszego hymnu: „Z przeszłości twoi synowie niech czerpią siłę“ – kontynuował papież.

„W swojej historii Litwa zawsze potrafiła przygarnąć, zjednoczyć i przyjąć ludzi różnych narodowości i wyznań. Na tych ziemiach wszyscy znajdowali swój dom: Litwini, Tatarzy, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie i Niemcy, katolicy, prawosławni, protestanci, staroobrzędowcy, muzułmanie i Żydzi – wszyscy żyli zgodnie, zanim nie zapanowały totalitarne ideologie, które, siejąc przemoc i nieufność, nadszarpnęły umiejętność przyjęcia innego człowieka i nie nadawać znaczenia różnicom. Czerpiąc siłę z przeszłości, od nowa odkrywacie te korzenie i odtwarzacie to, dzięki czemu jesteście wyjątkowi, to, co pomogło waszemu krajowi rosnąć i się nie załamać: tolerancję, gościnność, szacunek i solidarność“ – mówił Ojciec Święty.

„Patrząc na dzisiejszy świat, kiedy słychać coraz więcej głosów, które korzystając z braku bezpieczeństwa czy wybuchających konfliktów, sieją wrogość i rozbicie, twierdząc, że zapewnimy bezpieczeństwo i zachowamy swoją kulturę tylko próbując pozbyć się innych, zdeptać ich i wygnać. Wy, Litwini, powinniście rzec swoje słowo: „Przyjąć różnice“. Zawiązując dialog, będąc otwartymi i wyrozumiałymi, możecie stać się pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem. To owoc dojrzałej historii, który wasz naród może zaoferować społeczności świata, a zwłaszcza Unii Europejskiej” – powiedział papież.

Papież podkreślił, że szczególnie ważne jest, aby młodzież nie utraciła więzi z własnymi korzeniami. „Naród, w którym jest wystarczająco miejsca na wzrost i pracę młodzieży, pomoże młodym ludziom poczuć się ważnymi przy tworzeniu społecznej i wspólnotowej tkanki. W ten sposób wszyscy z nadzieją będą mogli patrzeć w przyszłość”.

PODCASTY I GALERIE