• Litwa
  • 1 czerwca, 2020 15:50

Papież mianował nowego ordynariusza diecezji telszańskiej

W poniedziałek, 1 czerwca, papież Franciszek mianował administratora apostolskiego archidiecezji kowieńskiej 48-letniego bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim. Ingres biskupa do Katedry pw. św. Antoniego Padewskiego w Telszach ma się odbyć 29 czerwca – w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła.

zw.lt
Papież mianował nowego ordynariusza diecezji telszańskiej

Fot.kaunoarkivyskupija.lt

Algirdas Jurevičius urodził się 24 marca 1972 roku w Jewju (Vievis). 15 września 1996 r. przyjął świecenie diakonatu w diecezji koszedarskiej, 26 grudnia tegoż roku biskup koszedarski Juozas Matulaitis udzielił mu święceń kapłańskich i mianował wikariuszem parafii koszedarskiej i kapelanem młodzieży.

W latach 1996–1997 był wychowawcą seminarzystów z diecezji koszedarskiej w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1996–1998 – jako wykładowca teologii dogmatycznej na tejże uczelni, w 1999 r. pracował jako asystent Katedry Teologii Ogólnej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

W roku 1998 został mianowany wikariuszem parafii koszedarskiej oraz kapelanem klas katolickich. W tymże roku otrzymał nominację administratora w parafiach Aukštadvaris i Vytautuva.

W latach 2000–2004 studiował teologię praktyczną w Szkole Filozofii i Teologii Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), zdobywając tytuł doktora teologii praktycznej.

W latach 2001–2004 pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Hanau w Niemczech i był odpowiedzialny za duszpasterstwo wśród Litwinów w Stutgarcie.

W latach 1998–2008 był notariuszem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego arcybiskupa Teofila Matulionisa, w 2017 r. został mianowany postulatorem procesu kanonizacyjnego błogosławionego Teofila Matulionisa.

2 lipca 2018 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej, ze stolicą tytularną Materiana. Sakry udzielił mu 19 sierpnia 2018 arcybiskup Lionginas Virbalas. 1 czerwca 2020 tenże sam papież przeniósł go na stanowisko biskupa ordynariusza diecezji telszańskiej. Poprzedni ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas ma mocy rozporządzenia papieża Franciszek z dnia 19 lutego br. został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.

źródło: kaunoarkivyskupija.lt

PODCASTY I GALERIE