• Litwa
  • 14 października, 2016 11:53

Państwowe systemy IT są zaniedbane

Urząd Kontroli Państwowej po przeprowadzeniu audytu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zalecił udzielenie więcej uwagi rozwojowi oraz kontroli technologii informacyjnych (IT) w mechanizmach państwowych.

BNS
Państwowe systemy IT są zaniedbane

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialne za formowanie polityki IT w państwie. Chodzi przede wszystkim o stosowanie IT w sferze administracji publicznej, ochronę zasobów informacyjnych państwa itd.

Po przeprowadzeniu kontroli zarządzania technologiami informacyjnymi okazało się, że sytuacja nie polepszyła się w ciągu ostatnich dziewięciu lat.

Kontrola państwowa zaznaczyła między innymi, że system protekcji ważnej informacji państwowej nie jest wystarczająco bezpieczny. Dotyczy to registrów o szczególnym znaczeniu, w których są przechowywane dane dot. osób podejrzanych i poszukiwanych, dane procesów sądowych, rejestracja obywateli innych państw, przebywających na terytorium Litwy itd.

Zanotowano 24 naruszenia aktów prawnych związanych z zarządzaniem IT przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

PODCASTY I GALERIE