• Litwa
  • 28 sierpnia, 2017 9:41

Państwowe instytucje pożytku publicznego – nieefektywne i niekontrolowane

Państwo, oprócz zarządzanych przez siebie spółek, ma także setki instytucji pożytku publicznego - ich działalność nie jest kontrolowana, nikt nie analizuje jej wyników, a w niektórych przypadkach państwo nie ma nawet decydującego głosu. Instytucje te obciążają jednak budżet, prowadzą działalność komercyjną, a tworzona przez nie wartość dla społeczeństwa jest wątpliwa - pisze portal 15min.lt.

BNS
Państwowe instytucje pożytku publicznego – nieefektywne i niekontrolowane

Fot BNS/Erikas Ovčarenko

Jak wynika z audytu państwowego, w roku ubiegłym instytucje państwowe – ministerstwa i ich departamenty – miały ogółem 131 głos udziałowca instytucji pożytku piblicznego, w 92 posiadały większość głosów, toteż mogły wpływać na ich działalność. Kolejnymi 548 instytucjami zarządzał samorząd – w 177 decydujący głos należał do innych udziałowców. Toteż około 7 proc. wszystkich założonych w kraju instytucji pożytku publicznego całkowicie lub częściowo należy do państwa.

Jednak, jak pisze 15min.lt, żadna instytucja państwowa nie kontroluje i nie analizuje, iloma i jakimi spółkami zarządza państwo, jakie są wyniki ich działalności, jakie posiadają mienie i czy jest ono aktywnie wykorzystywane.

Kontrola państwowa jeszcze wiosną przedstawiła wnioski, z których wynika, że instytucje pożytku publicznego są zakładane w celu pozyskania finansowania, mienia lub innych ulg przez zainteresowane osoby, nie ma mechanizmów kontroli, zarządzanie jest nieefektywne.

Jak wynika z danych przedstawionych przez ministerstwa i ich departamenty, w 2015 roku w państwowe spółki pożytku publicznego zainwestowano około 125 mln euro, z nich 121 mln euro stanowiło mienie, 4 mln euro – wkład pieniężny udziałowca. Te dane nie odzwierciedlają jednak, ile finansowania instytucje otrzymują z innych źródeł i w jaki sposób je wykorzystują.

PODCASTY I GALERIE