• Litwa
  • 28 maja, 2013 10:34

Państwowa Komisja Języka Litewskiego nie weźmie udziału w pracach nad projektem ustawy o pisowni nazwisk

W poniedziałek Rada Ministrów ponownie odroczyła kwestie pisowni nazwisk w języku innym niż litewski.

alfa.lt
Państwowa Komisja Języka Litewskiego nie weźmie udziału w pracach nad projektem ustawy o pisowni nazwisk

Fot. zw.lt

Wczoraj (27 maja) podczas spotkania rządu miały być podjęte rozwiązania w sprawie akceptacji projektu ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości, który pozwoliłby na zapis w dokumentach tożsamości imion i nazwisk w języku nielitewskim.

Rada Ministrów podjęła decyzję o powierzeniu Państwowej Komisji Języka Litewskiego przygotowanie zasad pisowni nazwisk nielitewskich, jednak Komisja odmówiła.

Zdaniem przewodniczącej Państwowej Komisji Języka Litewskiego dr Daivy Vaišnienė prośba rządu została odrzucona, ponieważ Komisja wystarczająco uregulowała nazwy osobowe w językach obcych w tekstach litewskich.

„Istnieje uchwała Nr. 60. Dokument ten nie reguluje i nie może regulować kwestii zapisu nazwisk w dokumentach tożsamości. Kwestie te ustala nie Komisja, a przedstawiciele narodu, czyli parlament. Nie możemy tego regulować, ponieważ artykuł 15 Ustawy o języku państwowym mówi, że imiona i nazwiska obywateli Republiki Litewskiej są zapisywane zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo. Podobnie, jak w wielu państwach, na Litwie powinien być wprowadzony przepis regulujący kwestie pisowni imion i nazwisk odnoszący się do wszystkich obywateli kraju” – powiedziała Vaišnienė.

PODCASTY I GALERIE