• Litwa
  • 28 listopada, 2016 11:32

Państwo opłaci 9,69 proc. kosztów studiów

W tym roku państwo skompensuje 2 tys. 428 studiów licencjackich oraz jednolitych dla studentów, którzy płacą za naukę.

BNS
Państwo opłaci 9,69 proc. kosztów studiów

Fot. Joanna Bożerodska

Jak donosi Ministerstwo Nauki i Oświaty, w tym roku zostanie opłacony największy procent studiów- aż 9,69 proc. Jak przewiduje się w ustawie o studiach i nauce, kompensację może otrzymać do 10 proc. studentów z dobrymi wynikami nauki. Po zwiększeniu finansowania o 1,2 mln. euro na kompensacje studiów w tym roku na przeznaczono 4,965 mln. euro.

„Cieszymy się, że w tym roku zastaną opłacone studia dla rekordowej liczby najlepszych studentów, znaleźliśmy na to dodatkowe środki finansowe”- dla dziennikarzy powiedziała tymczasowa minister nauki i oświaty Audronė Pitrėnienė.

Studenci o kompensacji opłaty za studia są informowani drogą elektroniczną. Następnie mają obowiązek złożenia odpowiedniej prośby elektronicznej do 13 grudnia.

O tym, ilu studentom zostanie przyznana kompensacja za studia, zależy od możliwości budżetowych. Listy najlepszych studentów są sporządzane przez uczelnie wyższe oraz przekazywane do Państwowego Funduszu Studiów (lit. Valstybinis studijų fondas).

PODCASTY I GALERIE