Litwa
BNS

Państwa bałtyckie naradzają się w sprawie reparacji za czas okupacji

W Rydze odbywa sie narada ministrów sprawiedliwości Litwy, Łotwy i Estnii w sprawie wystawienia rachunku Moskwie za szkody wyrządzone w okresie okupacji sowieckiej.

W trakcie międzynarodowej konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania o szkodach wyrządzonych Litwie, Łotwie i Estonii. Uczestnicy konferencji rozważą różne warianty i mechanizmy prawne, które kraje bałtyckie mogłyby zastosować, występując z roszczeniami.

Moskwa nie zgadza się zarówno z terminem okupacji jak i próbami wystawienia rachunku.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!