• Litwa
  • 8 listopada, 2016 9:48

Panka wyrzucony z partii narodowców. „Mam gdzieś takie decyzje”

Były wiceprzewodniczący i lider Związku Narodowców Julius Panka został pozbawiony członkostwa w partii. Decyzję podjęła rada związku 6 listopada. Zdaniem kolegów, w trakcie wyborów sejmowych Panka świadomie szkodził narodowcom. "Mam gdzieś takie decyzje" - napisał z kolei na Facebooku polityk.

zw.lt
Panka wyrzucony z partii narodowców. „Mam gdzieś takie decyzje”

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Julius Panka został usunięty z partii za naruszenie statutu Związku Narodowców oraz „szkody wyrządzone partii swoimi działaniami w trakcie wyborów do Sejmu Litwy”.

Co prawda sam zainteresowany nie uznaje za prawomocną decyzji rady. „Usunięcie członka partii zaocznie, bez doczekania się decyzji Komisji Etyki przypomina procesy stalinowskiej „trojki”. Mam gdzieś takie decyzje” – skomentował na swoim profilu społecznościowym Panka.

W trakcie kampanii wyborczej Julius Panka wstrzymał swoje członkostwo w partii i utracił posiadane funkcje wiceprzewodniczącego. Jak uzasadniają koledzy partyjni, polityk „złośliwie nie przestrzegał decyzji Związku Narodowców o ptzystąpieniu do koalicji wyborczej z „Młodą Litwą”, manipulując mianem narodowca samowolnie kandydował z listy innej partii, a podczas wyborów systematycznie przeszkadzał narodowcom w osiągnięciu lepszych wyników”.

Decyzja rady partii może zostać zaskarżona w Komisji Etyki Związku Narodowców.

PODCASTY I GALERIE