• Litwa
  • 3 września, 2013 10:05

Otwarcie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO w Wilnie

W najbliższy piątek prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė oraz sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussenoficjalnie otworzą Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO w Wilnie.

BNS
Otwarcie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO w Wilnie

Doradca ds. polityki zagranicznej prezydent RL Mindaugas Žičkus powiedział dla „Žinių radijas”, że zdaniem Grybauskaitė Centrum będzie korzystne nie tylko dla Litwy, ale dla całego Sojuszu.

„6 września zostanie otwarte Centrum. W uroczystym otwarciu będą uczestniczyli prezydent D.Grybauskaitė razem z sekretarzem generalnym NATO. Już teraz w pracach Centrum partycypuje 6 państw i mamy nadzieję, że liczba ta się zwiększy” – powiedział M.Žičkus.

M. Žičkus jest przekonany, że otwarcie Centrum na Litwie jest dużym zwycięstwem politycznym naszego kraju.

Litewskie Centrum powstało w roku 2011, w roku 2012 decyzją Rady Naczelnej NATO Centrum zostało akredytowane przy NATO. Praca Centrum polega m.in. na analizie stanu bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Ocenia istniejącą bazę prawną i zgłasza rządowi propozycje dotyczące jej udoskonaleniu.

PODCASTY I GALERIE