• Litwa
  • 31 marca, 2021 11:55

Oświadczenie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wydało oświadczenie w sprawie zatrzymań przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

zw.lt
Oświadczenie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Konferencja SNPL 2019/ Fot. Joanna Bożerodska

„W związku z represjami i szykanami obecnych władz Białorusi stosowanymi ostatnio wobec przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi wyrażamy stanowczy protest. Działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw mniejszości narodowych. Działalność Związku Polaków na Białorusi jest ukierunkowana na pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, na wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Dla naukowców Polaków, których reprezentujemy, nie do zaakceptowania są działania władz białoruskich skierowane na ograniczenie wolności słowa, a tym bardziej stosowanie bezpośrednich środków represyjnych wobec nauczycieli, studentów, wykładowców i działaczy mniejszości narodowych. Domagamy się zaprzestania szykanowania i represjonowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.” – Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

PODCASTY I GALERIE