• Litwa
  • 10 sierpnia, 2020 6:07

Oświadczenie Prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy

Prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nausėda wydali oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich na Białorusi. Publikujemy je w całości.

prezydent.pl
Oświadczenie Prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy

Foto BNS/Julius Kalinskas

Jako sąsiedzi Białorusi apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa.

Wierzymy, że dialog stanowi zawsze najlepszą metodę zapewnienia rozwoju społecznego oraz dyskusji na temat reform i działań politycznych. Traktujemy suwerenność i niezależność Białorusi z najwyższym poważaniem i mamy nadzieję, że zaistnieją warunki do pogłębienia współpracy ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi Białorusi.

Jesteśmy przekonani, że bliższa współpraca z Unią Europejską leży w interesie Białorusi. Chcemy, aby drzwi dla tej współpracy pozostały otwarte i pozostajemy w gotowości do dalszego wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną.​

PODCASTY I GALERIE