• Litwa
  • 11 kwietnia, 2022 20:34

Oświadczenie dot. wojny na Ukrainie

Dzisiaj poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska wraz z zastępcą przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Pauliusem Saudargasem podpisali oświadczenie dotyczące wojny na Ukrainie.

zw.lt
Oświadczenie dot. wojny na Ukrainie

Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

„Nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Nikt nie pozostaje obojętny na Wasz los”. Oświadczenie współprzewodniczących Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Seimasu ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W poniedziałek, 11 kwietnia, przyjęte zostało wspólne oświadczenie współprzewodniczących Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę. W imieniu stron podpisy pod aktem złożyli wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska – Poseł na Sejm RP i zastępca przewodniczącego Seimasu Paulius Saudargas.

W oświadczeniu strony uznały m. in., że niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji na Ukrainę stanowi rażące naruszenie zakazu użycia siły wynikającego z Karty Narodów Zjednoczonych. W tekście podkreślono, że to Ukraina jest ofiarą agresji rosyjskiej i wszystkie działania, które obecnie podejmuje, czyni na podstawie prawa do samoobrony wynikającego z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

„Rosja złamała szereg zobowiązań międzynarodowych i zasad prawa międzynarodowego (m.in. suwerenną równość państw, nieingerencję w sprawy wewnętrzne, pokojowe rozstrzyganie sporów oraz nienaruszalność granic). Naruszenie tych, obowiązujących wszystkie kraje zasad, bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Europy i świata i wyklucza Rosję z grona gwarantów bezpieczeństwa w przyszłości” – czytamy w oświadczeniu.

Równocześnie strony zaapelowały o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu wyeliminowania barbarzyństwa rosyjskiego agresora wobec ludności cywilnej w Ukrainie oraz o podjęcie działań, które pozwolą na jak najszybsze stworzenie korytarzy humanitarnych, umożliwiających ewakuację osób z terenów oblężonych oraz respektowanie przez Rosję podjętych w tym zakresie zobowiązań. Podniesiono, że cywilizowany świat nie wyraża zgody na bestialstwo Rosjan, którzy dokonują ludobójstwa na narodzie ukraińskim, a Rosja celowo łamie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, aby pokonać społeczeństwo ukraińskie i zmusić je do kapitulacji.

W oświadczeniu wezwano do pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciw ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy. Polscy i litewscy parlamentarzyści poparli też zdecydowane kroki podjęte przez Międzynarodowy Trybunał Karny, którego zadaniem jest zbieranie dowodów w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. „Sprawcy okrutnych zbrodni wojennych nie mogą czuć się bezkarni i muszą żyć w przekonaniu, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – czytamy.

Oświadczenie zawiera także wezwanie do jak najszybszego podjęcia przez Unię Europejską decyzji o zamknięciu granicy lądowej i morskiej z Rosją oraz Białorusią, jak również do podejmowania wszelkich niezbędnych działań na rzecz izolowania Rosji na arenie międzynarodowej i nałożenia możliwie najbardziej dotkliwych sankcji, które znacząco podniosą dla Rosji koszt tej wojny, a docelowo ją powstrzymają. Przyjęte dotychczas restrykcje uznano za wciąż niewystarczające.

Strony uznały także, że nie ma już alternatywy dla perspektywy Unii Europejskiej dla Ukrainy, co ostatecznie doprowadzi do jej przystąpienia do struktur europejskich. To, zdaniem sygnatariuszy, przyniesie wiele pozytywnych skutków w wymiarze gospodarczym i społecznym, ale przede wszystkim bezpieczeństwa europejskiej społeczności.

Zobowiązano się do dalszej pomocy Ukrainie. „Ukraina wygra tę wojnę, jeśli nie zaprzestaniemy działań mających na celu jej zaopatrywania w niezbędny sprzęt wojskowy i środki na jego zakup” – napisano w oświadczeniu. Wyrażono wsparcie dla milionów ukraińskich cywilów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. „Nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Nikt nie pozostaje obojętny na Wasz los. Walczycie za Wasz kraj i Waszą wolność, ale jest to także nasza wspólna sprawa, aby chronić przyszłość wolnego świata” – czytamy.

Źródło: Sejm RP

PODCASTY I GALERIE