• Litwa
  • 14 sierpnia, 2017 10:45

Ostatnie dni zapisów do szkół zawodowych

Dobiegają końca zapisy do szkół zawodowych. Chętnych podjęcia studiów w zawodówkach jest już ponad 16 tys.

zw.lt
Ostatnie dni zapisów do szkół zawodowych

Fot. Archiwum

Około 100 z 900 oferowanych w tym roku programów zainteresowania nie doczekało. W tym roku po raz pierwsze rekrutacja na studia zawodowe odbywa się za pośrednictwem ogólnego systemu LAMA BPO. Wnioski będą przyjmowane do 18 sierpnia. Najpopularniejsze kierunki to zawody inżynieryjne i usługi – na te kierunki zgłosiło się odpowiednio 22 -21 procent ogółu.

W systemie elektronicznym LAMA BPO uczestniczy ponad 70 szkół zawodowych.

Przypominamy, ze do 16 sierpnia br. odbywa się dodatkowy nabór na studia w systemie LAMA BPO na kierunek studiów Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Koszty studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Odbywa się również II etap rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, na kierunki ekonomia, informatyka oraz europeistyka. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE