• Litwa
  • 16 marca, 2023 8:11

Ostatni dzień przedterminowego głosowania w drugiej turze wyborów mera

W czwartek kończy się przedterminowe głosowanie w drugiej turze wyborów mera. Głosować pzedterminowo można w całej Litwie od godz. 7:00 do 20:00.

BNS
Ostatni dzień przedterminowego głosowania w drugiej turze wyborów mera

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Choć wybierani są merowie 34 samorządów, głosować przedterminowo można w całej Litwie – także w tych samorządach, w których merowie zostali wybrani w pierwszej turze.

W głosowaniu mogą jednak wziąć udział tylko te osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w samorządach, w których mer nie został jeszcze wybrany.

W czwartek głosować można będzie także w szpitalach, zakładach opieki społecznej, jednostkach wojskowych, więzieniach.

W piątek i sobotę (17-18 marca) rozpocznie się głosowanie w domu. Głosować w domu mają prawo wyborcy z niepełnosprawnością, ich opiekunowie lub krewni oraz osoby powyżej 70 roku życia.

W niedzielę (19 marca) odbędzie się głosowanie w drugiej turze wyborów mera. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 20:00.

Każda osoba głosująca po przyjściu do lokalu wyborczego powinna przedstawić dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty. Odpowiednie są również inne dokumenty wydane na Litwie, które zawierają zdjęcie wyborcy i osobisty numer identyfikacyjny: prawo jazdy, zaświadczenie emerytalne, paszport dyplomatyczny itp.

PODCASTY I GALERIE