• Litwa
  • 3 lipca, 2014 10:09

Osoby tej samej płci mogą zawrzeć na Litwie związek małżeński

Osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński w konsulacie Wielkiej Brytanii w Wilnie. Zgodę w tej kwestii udzielił również litewski rząd, pisze portal delfi.lt.

BNS
Osoby tej samej płci mogą zawrzeć na Litwie związek małżeński

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Małżeństwa homoseksualne w Anglii uprawomocniła ustawa Same Sex Couples Act, która weszła w życie w lipcu 2013 r., ale dopiero od 13 marca br. możliwe jest zarejestrowanie takiego zamiaru w urzędach stanu cywilnego, co wymaga dwutygodniowego wyprzedzenia.

Zgodnie z ustawą od 3 czerwca br. związki tej samej płci mogą być rejestrowane również w konsulatach Wielkiej Brytanii.

Martyn Cushing, konsul Wielkiej Brytanii na Litwie potwierdził portalowi delfi.lt, że małżeństwa mogą zawrzeć obywatele Anglii i Walii, Litwini nie będą mieli takiej możliwości, nawet jeżeli partnerem jest Anglik. Para może zawrzeć taki związek małżeński jedynie w Wielkiej Brytanii.

Od 2005 r. w Anglii i Walii dopuszczalne są związki cywilno-prawne między osobami tej samej płci, które w dokumentach stanu cywilnego nie figurowały jako małżonkowie, choć mieli te same, co oni prawa dziedziczenia i adopcji dzieci.

Homoseksualiści zabiegali o równouprawnienie małżeństw dwu- i jednopłciowych. Dopuściła to Izba Lordów w kwietniu 2013 r., aprobując przyjętą wcześniej w wolnym głosowaniu ustawę Izby Gmin. O jej przyjęcie apelowali liderzy wszystkich trzech głównych partii politycznych.

PODCASTY I GALERIE