• Litwa
  • 1 kwietnia, 2015 15:59

Osoby karane nie będą mogły pracować z dziećmi?

Rząd zatwierdził dzisiaj propozycję, by podczas zatrudniania w placówkach, które świadczą usługi dla dzieci, należałoby przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

BNS
Osoby karane nie będą mogły pracować z dziećmi?

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Przygotowane przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poprawki skierowane są na uściślenie zakazu pracy z dziećmi osobom karanym za przestępstwa seksualne wobec dzieci.

Zgodnie z poprawkami osobom karanym za przestępstwa seksualne wobec dzieci wyraźnie i w sposób bezpośredni zabrania się pracy w placówkach socjalnych i opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi dla dzieci, w placówkach oświatowych i sportowych. Zabrania się również prowadzenia działalności indywidualnej, jeżeli jest bezpośrednio związana z wychowaniem dzieci czy zapewnieniem dla nich bezpieczeństwa. Taki zakaz obowiązywałby niezależnie od tego, czy karalność osoby wygasła i nie zależałoby to od funkcji zajmowanych w wymienionych placówkach.

PODCASTY I GALERIE