• Litwa
  • 26 listopada, 2020 16:15

Orzeczenie sądu na temat skargi Narkiewicza zostanie wydane 8 grudnia

Wileński Administracyjny Sąd Dzielnicowy rozpatrzył dziś skargę kończącego kadencję ministra kominikacji Jarosława Narkiewicza w sprawie decyzji Naczelnej Komisji Etyki Służbowej. Orzeczenie ma zostać ogłoszone 8 grudnia.

BNS
Orzeczenie sądu na temat skargi Narkiewicza zostanie wydane 8 grudnia

Jarosław Narkiewicz/Fot. Roman Niedźwiecki

Minister zwrócił się do sądu w końcu lutego.

W styczniu Naczelna Komisja Etyki Służbowej uznała, że Jarosław Narkiewicz dwukrotnie dopuścił się konfliktu interesów publicznych i prywatnych, kiedy spożywał posiłki za koszt instytucji podwładnych resortowi.

Według komisji, do konfliktu interesów doszło, gdy podczas podróży służbowej w Mińsku obiad ministra opłaciła podległa resortowi dyrekcja portu w Kłajpedzie, a wydatki w Abu Dhabi pokryła Dyrekcja Dróg Samochodowych.

Minister Jarosław Narkiewicz dąży do unieważnienia decyzji komisji.

PODCASTY I GALERIE