• Litwa
  • 9 marca, 2015 15:26

Oryginalna pisownia nazwisk, ale nie dla litewskich Polaków?

Państwowa Komisja Języka Litewskiego proponuje legalizację pisowni nielitewskich nazwisk obywatelom Litwy pod warunkiem istnienia uznawalnego dokumentu źródłowego. Wiceprzewodniczący z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz sądzi, że jest to populistyczne zagranie, bo de facto dotyczy tylko obywatelki Litwy, które wyszły za mąż za obcokrajowców i ich dzieci.

zw.lt
Oryginalna pisownia nazwisk, ale nie dla litewskich Polaków?

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Widzę w tym rzeczywisty podstęp. Utrudnianie miejscowej ludności korzystania z prawa pisowni nazwiska w oryginale. Następnym etapem, jeżeli nawet na to się zezwoli, będą techniczne utrudniania. W opinii publicznej mówi się o pisowni nazwisk w oryginale, ale przemilcza się, że będzie to dotyczyło tylko obcokrajowców” – skomentował sprawę dla Radia „Znad Wilii” Narkiewicz.

Komisja przedstawiła sejmowi wnioski, który rozpatruje obecnie projekt konstytucyjnej ustawy o języku państwowym.

W artykule o pisowni imion i nazwisk komisja proponuje następujący zapis: Imiona i nazwiska obywateli Litwy w wydawanych dokumentach tożsamości mogłyby być zapisywane w nielitewskiej formie, pod warunkiem istnienia uznawalnego dokumentu źródłowego.

„Co się tyczy kategorii osób, które w swych dokumentach będą miały prawo zapisania imion i nazwisk z użyciem nielitewskich liter jest kwestią szerszej dyskusji. To ma być zapisane w oddzielnej ustawie. W sejmie zarejestrowano kilka projektów ustaw dotyczących pisowni nazwisk. Komisja przedstawiła swoje wnioski” – wytłumaczyła dla Radia ”Znad Wilii” Jūratė Palionytė, wiceprzewodnicząca Komisji Języka Litewskiego.

Obecnie sejm rozpatruje projekt Ustawy o języku państwowym oraz dwa alternatywne projekty dotyczące oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości. Jeden projekt pozwoliłby na oryginalny zapis nazwiska na pierwszej stronie paszportu, alternatywny – w dziale ”inne wpisy”.

„Jeden z projektów przewiduje możliwość zapisu nazwiska z użyciem nielitewskich liter. Zdaniem komisji, w pierwszej kolejności to ma dotyczyć te osoby, które zawarły związek małżeński oraz przyjęły nazwisko małżonka-obcokrajowca oraz dzieci takich par” – wyjaśniła  Palionytė, dodała, że regulacje mają obejmować również osoby ubiegające się o litewskie obywatelstwo. Obcokrajowcy zatem mieliby możliwość zapisu swojego nazwiska w oryginale. ,,Z racji tego, że w tym projekcie nie mówi się o innych kategoriach obywateli, komisja się nie wypowiada w tej kwestii. Jeśli będą propozycje dotyczące innych grup obywateli, w takim razie komisja wyrazi swoje zdanie. W powyższym wypadku komisja chciałaby również wiedzieć na podstawie jakich dokumentach źródłowych, byłaby taka możliwość ” -.powiedziała wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Języka Litewskiego.

W 2010 roku sejm odrzucił projekt Ustawy o pisowni nazwisk przygotowany przez ówczesnego premiera Andriusa Kubiliusa, zezwalający m. in. na zapis w paszporcie polskiego nazwiska w oryginalnej formie. Głównym argumentem była obawa o los języka litewskiego.

Ówczesny minister sprawiedliwości Litwy Remigijus Šimašius nazwał odrzucenie przez sejm projektu rządowej Ustawy o pisowni nazwisk „triumfem słomianego patriotyzmu”, ujawniającym prowincjonalizm Litwy.

Oryginalna pisownia nazwisk, dwujęzyczne napisy, polska oświata na Litwie od lat są „kością niezgody” w relacjach polsko-litewskich.

PODCASTY I GALERIE