• Litwa
  • 23 grudnia, 2013 9:13

Orlen Lietuva wdrożył system e-zamówień

Spółka Orlen Lietuva z grupy PKN Orlen ogłosiła wdrożenie innowacyjnego systemu zamówień elektronicznych - CONNECT Platforma Zakupowa Grupa Orlen.

wnp.pl
Orlen Lietuva wdrożył system e-zamówień

Fot. PAP

W dniu 16 grudnia br. uruchomione zostały pilotażowo procesy zakupowe w pierwszych kategoriach zakupowych w ramach systemu e-zamówień. Od 17 lutego 2014 roku wszystkie zakupy dóbr i usług dokonywane będą przez Orlen Lietuva za pomocą systemu CONNECT.

W rezultacie system e-zamówień stanie się jedynym źródłem informacji, miejscem ogłaszania przetargów i składania ofert we wszystkich procesach zamówień dla spółki i wszystkich 14 spółek wchodzących w skład grupy.

Ideą wdrożenia systemu e-zamówień jest poprawa organizacji procesów związanych z realizacją zamówień. Najważniejszym celem spółki jest zapewnienie kontrahentom szybkiej, systematycznej i przejrzystej informacji na temat zakupów grupy, a także ułatwienie i przyspieszenie procesu zamówienia.

Uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której umieszczone zostały wszelkie informacje na temat nowego systemu: connect.orlen.pl.

Spółka zachęca swoich kontrahentów do rejestrowania się w specjalnej bazie danych, gromadzącej dostawców firmy.

PODCASTY I GALERIE