• Litwa
  • 8 czerwca, 2017 11:39

Prezydent w orędziu: Zamieszanie w zarządzaniu państwem, nieprzejrzystość reform

We czwartek prezydent Dalia Grybauskaitė wygłosiła doroczne orędzie. W tym roku Prezydent zwróciła uwagę na zamieszanie w zarządzaniu państwem oraz brak przejrzystości niektórych reform, co budzi pewien niepokój.

BNS
Prezydent w orędziu: Zamieszanie w zarządzaniu państwem, nieprzejrzystość reform

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Prezydent wspomniała o trudnościach w przeprowadzeniu reformy nadleśnictw, problematycznej sytuacji przetargów wewnętrznych samorządów, a prowadzoną obecnie reformę porównała do próby podziału majątku. Rząd proponuje reformę podatkową, jednak na razie po długich sprzeczkach, Sejm potrafił przyjąć tylko ustawę ograniczającą dostęp do alkoholu.

Prezydent zarzuciła rządzącym, że w trakcie przyjmowania Kodeksu Pracy przełożyli odpowiedzialność polityczną na radę trójstronną.
Wróciła również uwagę, że przetasowanie podatków nie przyczyni się do zmniejszenia zapaści socjalnej.

W kwestii emigracji prezydent zwróciła uwagę na rolę innowacji i nowoczesnych technologii. „Stulecie państwowości przywitamy z zastosowaniem wielu innowacyjnych rozwiązań, których wartość będziemy odczuwać długo. Powinniśmy zwracać uwagę na innowacje i wprowadzanie nowoczesnych technologii w państwie. Przyciągnie to nie tylko inwestorów zza granicy, tak jak się dzieje teraz, ale też nasi obywatele nie będą chcieli opuszczać swojego kraju”. Zdaniem prezydent, Estonia jest przykładem, że emigrację da się zatrzymać.

Dalia Grybauskaitė spodziewa się też przewrotu na państwowym rynku farmaceutycznym. „Potrzebujemy twardego stanowiska w zapoczątkowanym już przewrocie na rynku farmaceutycznym. Rynek ten w ciągu dziesięcioleci balansował pomiędzy chciwością farmaceutów a człowiekiem, którego nie stać na zakup leków”- w czwartkowym orędziu powiedziała prezydent. Zdaniem Grybauskaitė zmiany w tej dziedzinie będą zleżały od tego, czy Ministerstwo Zdrowia nie podda się presji zewnętrznej.

„Jeżeli Ministerstwo nie podda się presji i w życie wejdą rekomendacje Służby Konkurencji oraz Kontroli Państwowej, ceny staną się bardziej przychylne człowiekowi. Zmniejszy się też korupcja w tej życiowo ważnej dziedzinie”- powiedziała prezydent.

W rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa Grybauskaitė podkreśliła, że największym zagrożeniem jest militaryzacja obwodu kaliningradzkiego, ćwiczenia Zapad, oraz siłownia atomowa w Ostrowcu, która stała się narzędziem walki geopolitycznej. Prezydent przypomniała, że w tym roku Litwa doczekała historycznego poparcia od sojuszników z NATO w formie batalionu, który stanowią wojskowi z 7 krajów oraz odnotowała, że Litwa również przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez partnerstwo z Ukrainą i Gruzją, zwalczanie kryzysu migracyjnego oraz uczestnictwo w globalnej koalicji antyterrorystycznej.

PODCASTY I GALERIE