• Litwa
  • 13 lutego, 2015 13:58

“One billion rising” w sejmie

Kilkadziesiąt litewskich posłanek, znanych działaczek społecznych w przededniu dnia św. Walentego wzięło dzisiaj udział w międzynarodowej akcji ''One Billion Rising'' - zbiorowym tańcu zorganizowanym przeciwko przemocy wobec kobiet.

zw.lt
“One billion rising” w sejmie

Od trzech lat taneczna akcja odbywa się w litewskim parlamencie z inicjatywy posłanki Ruchu Liberałów Dalii Kuodytė. ,,Najważniejsze, by nie być obojętnym wobec przemocy” – mówi posłanka.

W czerwcu 2013 r. Litwa podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, ale dotychczas jej nie ratyfikowała. Na Litwie obowiązuje Ustawa ws. ochrony przed przemocą domową przyjęta w 2012 r.

Ratyfikacji konwencji w sejmie sprzeciwiają się głównie konserwatyści, uważając że nadmiernie ingeruje w sprawy rodziny. Również w rządzie opinie są podzielone. Jedni uważają, że konwencję należy jak najszybciej ratyfikować i przystąpić do jej wdrożenia, inni przekonują, że nie należy się śpieszyć i proponują, by bez zobowiązań ratyfikacyjnych tworzyć podstawy do realizacji konwencji w oparciu o Ustawę o ochronie przed przemocą domową.

Posłanka Giedrė Purvaneckienė – zwolenniczka jak najszybszej ratyfikacji – wskazała, że litewska ustawa, choć bardzo zbliżona do założeń konwencji, ma jednak węższy zakres, a przede wszystkim, przewiduje jedynie walkę ze skutkami przemocy, podczas gdy konwencja zakłada działania prewencyjne.

PODCASTY I GALERIE