• Litwa
  • 23 lutego, 2015 12:53

Olekas podpisał porozumienie w sprawie sztabu NATO na Litwie

Minister ochrony kraju Juozas Olekas podpisał porozumienie o statusie prawnym komórki sztabowej, tzw. jednostki integracyjnej sił NATO na Litwie.

Olekas podpisał porozumienie w sprawie sztabu NATO na Litwie

Fot. kam.lt

Porozumienie zostało zawarte z naczelnym dowództwem sojuszniczych sił Europy i sojuszniczym dowództwem ds. transformacji.

Dokument reguluje kwestie pobytu, przywilejów i immunitetu, korzystania ze środków transportu i usług medycznych oraz zatrudnienia personelu NATO i członków ich rodzin.

Komórka sztabowa będzie jednostką łącznikową, koordynującą ćwiczenia i zajmującą się wspólnym planowaniem, a w razie konieczności ma ułatwić przyjęcie sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości, czyli tzw. szpicy na terytorium danego państwa.

PODCASTY I GALERIE