• Litwa
  • 27 sierpnia, 2015 11:09

Olekas ma nadzieję, że w wojsku będą służyć sami ochotnicy

Minister ochrony kraju Juozas Olekas ma nadzieję, że w przyszłości obowiazkową służbę wojskową będą odbywali wyłącznie ochotnicy.

BNS
Olekas ma nadzieję, że w wojsku będą służyć sami ochotnicy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Mam nadzieję, że ta fala będzie rosła, bo ci młodzieńcy, chłopcy i dziewczyny, opowiedzą o swojej służbie przyjaciołom, krewnym, i będzie więcej odwagi, bo dużym hamulcem przed odbyciem służby wojskowej było doświadczenie rodzicow dzisiejszej młodzieży, którzy służyli może jeszcze w ostatnich latach Związku Radzieckiego. Informacja z ust do ust jest najsilniejsza i wierzę, że tę liczbę wojskowych, która jest potrzebna do zapełnienia jednostek wojskowych, będziemy mogli zebrać z ochotników, nie korzystając z mechanizmów przymusowego poboru” – w czwartek mówił minister Juozas Olekas.

W poniedziałek dziewięciomiesięczną służbę poborową w Batalionie Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda w Kłajpedzie rozpoczęło 495 młodzieńców – w tym 19 dziewczyn. Jest to jednostka składająca się w całości z ochotników.

PODCASTY I GALERIE