• Litwa
  • 18 lutego, 2016 10:10

Olekas jedzie na Ukrainę

Ministrowie obrony Litwy i Szwecji rozpoczynają dzisiaj wizytę na Ukrainie. Z ministrem obrony Ukrainy generałem armii Stepanem Połtorakiem omówią sytuację na wschodniej Ukrainie i możliwości wsparcia tego kraju.

BNS
Olekas jedzie na Ukrainę

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Juozas Olekas, szef litewskiego resortu obrony, weźmie udział w imprezach poświęconych Dniowi Odrodzenia Państwa Litewskiego, które w czwartek będą się odbywały w Kijowie.

Duże zaniepokojenie świata wywołal kryzys polityczny na Ukrainie, który miał miejsce w tym tygodniu. Rada Najwyższa Ukrainy nie zatwierdziła rocznego sprawozdania z działalności rządu premiera Arsenija Jaceniuka, jednak nie wyraziła – jak oczekiwano – wotum nieufności wobec jego gabinetu.

PODCASTY I GALERIE